Om

Vi som arbetar med denna blogg är:  
Alva Lundberg 6:an, Linnea Sundqvist 6:an, William Larsson 6:an och William Persson 5:an på Alviksskolan i Luleå.

Vår blogg:
På vår blogg visar vi upp vårt arbete som vi gör i vårt klassrum och i vårt projekt "www.yetisinneedofalvik.blogspot.se"
Vi får uppdrag som vi ska lösa via denna blogg.
Vårt arbete utspelar sig en virtuellvärld och vi har skapat karaktärer som bor på denna planet.

Våra karaktärer är:  
Celiné Forsberg som är Alvas karaktär är 18 år gammal och som kommer ifrån Göteborg, Emmy Westberg är 22 år gammal och bor i en liten lägenhet i Örnsköldsvik och är Linneas karaktär, Lee Mannberg som William L har skapat är 19 år och har en piercing i läppen och örat, Ralph är 18 år och har alltid sin iPhone på sig och han har William P skapat.

Vår by
Vi har fått ansöka om vilken by vi ville bo i. Vi valde Djurbyn därför att vi vill visa att djuren är mycket värda och att djuren är en viktig del av människans utveckling pågrund av att vi själva är en apa från grunden.Tanken med vår by är att vi i byn ska vara helt självförsörjande och vegetarianer för djurets och människans bästa. Vi ska också ha både ett vanligt sjukhus och ett djursjukhus för att det är lika viktigt om ett djur bli sjuk som att en människa blir det.

Fakta om byn och flaggan
Vi har tänkt mycket på miljön när vi har gjort vår by. I vår by så har vi inte några som helst miljöförstörande bilar eller andra fordon, istället använder vi hästar som transportmedel både för att dom släpper inte ut gaser och för att hästar mår bra av att man rider runt på dom. Nackdlen med att ha hästar är att vi inte kan färdas runt lika snabbt som en bil kan men det skapar en miljövänligare och bättre värld. Dessutom så kommer vi bara använda hästarna inom byn så det blir inga långa turer. Elen kommer från några vindkraftverk som finns i byn. På flaggan så finns det fyra djur och en djurtass. Flaggan visar att vi bryr oss om djuren och att hela tanken med vår by byggs upp med att vi tycker djuren ska få mer respekt och behandlas lika bra som en människa.

Varför vi ska vinna?
Vi vill vinna webbstjärnan eftersom att vi tycker att djuren ska behandlas lika bra som en människa och om vi vinner webbstjärnan så att alla kan se vår blogg då kommer andra börja tänka mer på att behandla djuren bättre och mer som människor. Med prispengarna hade vi kanske tänkt ge bort till djur som har det dåligt i andra länder eller någonting liknande.

Vad har vi lärt oss? Kunskap och digitalverktyg
Med vår blogg så har vi lärt oss mycket. Vi alla har blivit mycket bättre på att blogga och på att använda olika digitala verktyg. Vi har även lärt oss mycket om att man ska ta hand om miljön och hur man ska ta hand om miljön. Dessutom har vi gått framåt mycket i dom ämnena som ingår. Inan vi började med Yetis så var det inte många som visste hur en IPad funkar och då var det lärarna som alltid fick hjälpa oss. Nu är det nästan att eleverna på Alviksskolan får hjälpa lärarna med dom digitala verktygen. Från lärling till mästare.

Hur tänker vi på källkritik?
Vi tänker mycket på källkritik. Det är viktigt att man ser var faktan kommer ifrån och dessutom så måste man kunna se var faktan/bilden är tagen från.

Vilka vill vi ska läsa det vi skriver, vad kan andra lära sig av vårt arbete?
Vi vill att barn eller lärare från andra skolor ska se vår blogg och inspereras. Vi tycker att sättet som vi arbetar på är roligt och då vill vi att andra skolor också ska få testa arbeta på ett liknande sätt. Andra som läser vår blogg kan lära sig av de arbeten som vi lägger upp. 


Kopplingar till läroplanen
Våra lärare ger oss uppdrag som är kopplade till de kunskapskrav, förmågor som finns i läroplanen. Temat för vårt arbete är att lära av historien ur olika ämnens perspektiv. Vi utför uppdragen som våra lärare ger oss, via denna blogg.

I svenska 
arbetar vi med alla förmågor.


  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
Vi har ett språkutvecklande arbetssätt. Vi får genom uppdragen visa vår förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift genom att skriva olika typer av texter. VI får uttrycka våra åsikter och tankar och reflektera över egna och andras arbeten, både skriftligt och muntligt, genom kommentarer till uppdragen och diskussioner i klassrummet.


Teknik: 
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Matematik:
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier
och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Förmågorna i Matematik tränade eleverna också när de byggde sitt hus, utförde uppdrag i Minecraft etc.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar